Tlumiče výfuku Je zde 253 zboží.

Tlumič výfuku je koncové zařízení výfuku, jehož hlavním cílem je snížení, nebo přesněji řečeno „kultivovaní“ hlasitosti výfuku. K tomuto účelu samozřejmě slouží celé výfukové potrubí, nicméně koncový tlumič zde hraje klíčovou roli.
Hluk se do výfuku dostává tím, že spaliny opuští motor vysokou rychlostí směrem do výfuku. Ve výfukovém potrubí jsou následě potlačovány řadou dalších průchodů, komorami s izolací, případně rezonátory vyladěnými tak, aby jejich pomocí docházelo k tvorbě opačných zvukových vln, které se s vlnami původními vyruší - tím se hluk sníží. Vedlejší účinkem takovéhoto snižování hluku je ale zvýšení protitlaku díky omezenému průtoku.
Sportovní tlumiče tu jsou pak od toho, aby otevřely cestu výfukovým plynům. Otevřená cesta sice mírně navyšuje hlučnost výfuku, na druhou stranu ale zlepšuje vymývání horkých plynů. Lze tak konstatovat, že dobře udělaný výfuk se sportovním tlumičem má kladný vliv na výkon motoru.

Homologované tlumiče výfuku

Homologované tlumiče výfuku jsou plně schváleny pro provoz na pozemních komunikacích, navíc díky celoevropskému schválení je jejich zápis do technického průkazu velmi jednoduchý. Jen si dejte pozor na to, že homologovaný tlumič výfuku je vždy určen pouze pro konkrétní model a motor automobilu.
Pro tyto homologované tlumiče je charakteristické, že mají hrubší zvuk a jsou zpravidla vyrobeny na úplně hraně normy. Díky tomu je jízda s homologovaným tlumičem velmi příjemná a hrubý zvukový projev nastupuje až při vyšších otáčkách motoru.

Univerzální (nehomologované) tlumiče výfuku

Univerzální tlumiče výfuku jsou díky absenci homologace mnohem levnější, navíc zásluhou skvěle řešených uchycovacích prvků je lze instalovat na téměř jakýkoliv automobil. Nelze ale tvrdit, že by byly méně kvalitní - výrobci výfukových komponent totiž i nehomologované komponenty vyrábějí s důrazem na optimální vlastnosti, a to jak zvukové, tak i výkonové. V žádném případě se tedy nejedná o nekvalitní a zvukově přehnané koncovky.

Pokračovat...