Ocel Je zde 187 zboží.

Krásný zvuk, líbivá koncovka a zlepšení jízdních vlastností. Všechno toto jsou vlastnosti, které dokáže nabídnout sportovní tlumič výfuku! Z fyzikálního hlediska se jedná o uzavřenou nádobu vyrobenou z plechů. Z praktického hlediska pak není důležité, zdali je vyrobena z ocelových nebo nerezových plechů.

Jak tlumič funguje? Tlumič výfuku je opatřen vstupem a výstupem výfukových plynů. Na vstupní straně vstupují spaliny motoru, na druhé jsou poté spaliny vyfukovány ven. Uvnitř se pak skrývá skrytá harmonie přepážek otvorů a trubek.
Původním cílem a funkcí této po technické stránce nádherné komponenty je snižovat hluk proudících spalin. Avšak cílem sportovního tlumiče je hluk propouštět v přijatelné míře dané homologací výfuku. Sportovní tlumiče jsou synonymem pro koncové tlumiče, které jsou vyrobeny na samém limitu hlukových možností.

Homologace ocelových sportovních tlumičů

Takovéto tlumiče výfuků jsou plně legální a provozovatelné na pozemních komunikací. Zkrátka plní vše, co plnit mají. Navíc zapsání ocelového tlumiče výfuku do velkého technického průkazu je opravdu hračka - slouží k němu přiložený certifikát evropského schválení. Nemusíte mít tedy z homologace strach. Když je tlumič homologovaný, tak navíc máte jistotu toho, že splňuje všechny homologační i hlukové náležitosti.

Ocelové sportovní tlumiče

Ocelové sportovní tlumiče bývají složeny z ocele, chromu, případně i z nerezu na koncovce tlumiče. Kompletní tělo tlumiče je nicméně vždy z ocele. Naopak koncovky jsou nerezové, anebo chromové - a to z prostého důvodu, dokáží totiž zajistit lepší vzhledovou strukturu výfuku. Pozor však na to, že ocel je nutné ošetřit vrchní antikorozní vrstvou, jinak by začala rezivět a tlumič by se stal nebezpečným.

Pokračovat...