Sériové tlumičeV kategorii není žádný produkt.

Jednoduše řečeno, tlumiče, jež jsou tvořeny médiem a písty, tlumí nárazy tím, že převádí pohybovou energii na energii tepelnou. Písty tlumiče pak tvoří pomyslnou bariéru, kterou je médium protlačováno tam a zpět. Toto tlumící médium bývá standardně vyplněno olejem a inertním plynem, převážně dusíkem, přičemž tento plyn je stlačen tlakem 2,5 - 30 barů podle toho, zda se jedná o nízko nebo vysokotlaké tlumiče.

Nejrozšířenějším typem tlumičů v nových vozidlech jsou ty plynokapalinové. Hlavní výhodou plynokapalinových tlumičů je, že obsahují inertní plyn, který zabraňuje pěnění oleje. Proč je to výhodné? Klidný nezpěněný olej totiž zajišťuje dlouhodobě stabilní odezvu a tím pádem i efektivnější tlumení.

Opotřebení tlumičů. Jak se projevuje?

Tlumiče se stejně jako další komponenty auta opotřebovávají v čase, nejvíce na základě ujetých kilometrů. Nicméně tlumiče stárnou také i v důsledku toho, že stárnou olejové náplně v nich a též na ně má vliv i stárnutí těsnění pístního kroužku. Stárnutí i opotřebení tlumičů má poté samozřejmě přímý negativní vliv na vlastnosti vozidla a jeho bezpečnost.

Mezi projevy špatně fungujícího tlumiče se řadí například:
 - Houpání vozidla, a to příčné i podélné.
 - Odskoky kol.
 - Tvrdé rázy a nárazy.
 - Třepotání volantu.
 - Plavání vozidla při jízdě.

Pozor na postupné stárnutí tlumičů

Problémem plíživého opotřebení tlumičů pro řidiče je přizpůsobení se novému stavu tlumiče. Zkrátka řidič při pomalém a postupném zhoršování kondice tlumiče změnu fungování tlumičů prakticky neregistruje, a probuzení přichází většinou až ve chvílích, kdy se dostane do problémů. Mnohdy až do takových, při nichž ztratí v důsledku neočekávaného chování tlumičů kontrolu nad celým vozidlem.

Repase tlumičů, anebo raději jejich výměna?

Z ekonomického pohledu nedává smysl tlumiče repasovat, nové tlumiče jsou totiž levnější než ty opravované. Druhým úhlem pohledu je kvalita, ta ale opět hovoří ve prospěch výměny tlumičů - repasované tlumiče totiž nikdy nemohou dosáhnout takové úrovně jako ty nové tovární. Cena ani kvalita repase tedy nedokáže konkurovat novému dílu, takže vadné tlumiče se vždy rovnou vyměňují za jiné.
Je však potřeba vždy brát v potaz, že tlumič je párovou komponentou, tudíž výměna pouze jedno z nich prakticky nepřipadá do úvahy. Rozdílný projev tlumení na každé straně by totiž způsobil, že by auto plavalo v zatáčkách a na nerovnostech, a zároveň by docházelo k většímu opotřebení všech komponent. Vždy kupujte tlumiče jako sadu. Nezapomínejte na horní uložení, prachovky a dorazy. Šetření na příslušenství je krok špatným směrem.

Kdy je nutné tlumiče kontrolovat? A kdy vyměnit?

Tlumiče mohou vypovědět službu již po 80 000 ujetých kilometrech, přičemž po nájezdu 100 tisíc kilometrů je už více než pravděpodobné, že fungují pouze na 60 % oproti tomu, když byly nové. Obecné doporučení tedy zní, že tlumičům je potřeba věnovat zvýšenou pozornost a pravidelně kontrolovat jejich stav od 60 tisíc najetých km. Relativně často se nicméně setkáváme i s automobily, které najedou více než 200 000 km na jedněch tlumičích. Otázkou však zůstává, v jaké kondici se tlumič takovéhoto nájezdu dožije...

Pokračovat...